Obrazovanje


Odgoj i obrazovanje je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Svrha srednjeg obrazovanja je da kroz intelektualni, fizički, moralni i društveni razvoj pojedinca, u skladu s njegovim mogućnostima i sposobnostima, doprinese stvaranju društva zasnovanog na vladavini zakona i poštivanju ljudskih prava, te doprinese njegovom društveno-ekonomskom razvoju koji će doprinijeti unapređenju životnog standarda građana.
Srednje obrazovanje i odgoj utemeljeno je na dostignućima savremene nauke, kulture i tehnologije, na modernoj pedagoškoj teoriji i praksi, humanizmu i etici i službi osposobljavanja omladine i odraslih za rad i nastavak obrazovanja.
Srednja škola je u jedinstvenom odgojno-obrazovnom sistemu jedan od institucionalnih oblika organizovanja u okviru kojeg se omogućava razvitak ukupnih potencijala ličnosti mladog čovjeka.
Srednja škola, ukupnim sistemom, metodama, tehnikama, te primjenom savremenih tehnologija rada, svim učenicima osigurava znanja koja su valjani temelj za izravno uključivanje u savremene proizvodne procese, daje temelj za dalje samoobrazovanje u struci i uspješno nastavljanje školovanja, kao i korištenje kulturnih, civilizacijskih dobara i vrijednosti.

Učenik ( đak, polaznik, student, pitomac i sl. ) je ličnost koja u didaktičkoj organizaciji odgojno-obrazovnog rada usvaja i osvaja znanja, umijeća, navike, razvija svoje stvaralačke i druge sposobnosti, afirmiše i potvrđuje svoju ličnost. Učenik je lice koje se odgaja i obrazuje u odgojno-obrazovnom radu. Zbog njega je nastava i organizovana. To je lice koje usvaja znanja, razvija svoje psiho-fizičke sposobnosti, kao i vještine i navike i formira znanstveni pogled na svijet.
Nastavu možemo shvatiti kao kontinuiran odgojno-obrazovni rad u kojem ravnopravno učestvuju učenici i učitelji, koji se izvodi u posebnim institucijama i koji je zasnovan na društveno verifikovanim ciljevima i zadacima.

Svojom djelatnošću i programskom strukturom, srednja škola se formira kao racionalna cjelina koja, i sa pedagoškog i sa ekonomskog stanovišta, može dugoročno ispunjavati zahtjeve za valjanim odgojem i obrazovanjem učenika. Formirana kao pedagoška i ekonomska cjelina, srednja škola nesmetano ostvaruje raznovrsne oblike povezanosti sa privrednim i drugim subjektima kao i sa ustanovama obrazovanja.


Godišnji program rada JU MSŠ Sapna za 2016/17. godinu urađen je u skladu sa utvrđenom metodologijom izrade godišnjeg programa rada škole, koju je utvrdio Pedagoški zavod Tuzla.
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com