Vizija


Sigurna, uspješna i prepoznatljiva na lokalnom, ali i širem nivou po svom radu i rezultatima na opće zadovoljstvo svih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu.

Misija


Ako nastavu shvatamo kao kontinuiran odgojno-obrazovni rad, koji se izvodi u posebnim institucijama, tj. školama i u kojem obavezno učestvuju nastavnici i učenici, nagalašavajući učešće učenika zbog kojeg je nastava i organizirana, onda je osnovni zadatak svake škole razvoj učeničkih sposobnosti, vještina i navika. Učenik u školi usvaja i osvaja znanja, afirmiše i potvrđuje svoju ličnost.

Važni zadaci odgojno-obrazovnog rada jesu da nastava pomogne učeniku da formira znanstveni pogled na svijet, koji će mu dati mogućnost ispravnog odlučivanja u budućem životu.
MSŠ Sapna u svom odgojno-obrazovnom radu, osim teorijskog obrazovanja uključuje i praktičnu nastavu obučavajući učenike za stručne poslove. Omogućava učeniku da primjeni svoje teorijsko znanje u praksi, približavajući mu životnu stvarnost.

Veliki iskorak i napredak cjelokupnog nastavnog procesa MSŠ Sapna je napravila uvođenjem modularnog plana i programa. Ovom vrstom nastave pokušava se približiti evropskim standardima i nastoji pratiti tehnološki napredak u svijetu. Škola teži da osavremeni nastavni proces, te je nominirana za učešće u EUVET4 projektu.

Kao jedan od važnih zadataka odgojno-obrazovnog rada u školi bit će spoznaja kvaliteta nastave, kako od strane nastavnika tako i učenika, jer će nas dovesti do stvaranja kvalitetnije škole, što će motivirati učenike na bolji rad, a nastavnicima osvjetliti put uspješnog učiteljovanja.
Osnovni uvjeti za početak rada kvalitetne škole jeste stručan kadar, opremljenost škole nastavnim sredstvima, te redovno stručno usavršavanje, kao i spremnost kadra na inovacije. Preduslov za organizaciju

ovakve škole jesu dobri odnosi među akterima nastave, tj. odnos: nastavnik – učenik i učenik – nastavnik. Tu se zahtjeva demokratski stil komunikacije, koji podrazumjeva poštivanje svakog pojedinca u komunikaciji, slobodu mišljenja i izražavanja sve do one granice kad to mišljenje i govor ne povređuje druge sagovornike.

Strategija


Strategija škole zasnivat će se na razvoju cjelokupne škole prema interesovanju učenika i privrednom razvoju područja na kojem škola egzistira. Obogatiti teorijsko-stručnu nastavu na način da podignu kompetenciju učenika na viši nivo. Omogućiti uvođenje modularne nastave u svim strukama i zanimanjima po EU VET- programu. Obezbjediti stručan kadar, koji je zasnovan na kvaliteu i otvorenosti nastavnika za inovacije u nastavi. Unaprijediti praktičnu nastavu tako da učenici budu pripremljeni za tržište rada.


Načela i smjernice razvoja programskog podsistema


 • Orijentacija na učenje znanja i vještina koji imaju najveću transfernu vrijednost,
 • Interdisciplinarnost programa obrazovanja.
 • Razvoj novih programa edukacije
 • Kurikulum je otvoren
 • Kurikulum je demokratičan
 • Kurikulum sadrži europsku dimenziju
 • Kurikulum je ujednačenNačela i smjernice razvoja tehnološkog podsistema

 • Poboljšavati kvalitetu znanja i vještina tako da se uči s razumijevanjem
 • Kombinirati različite oblike učenja
 • Učenje treba individualizirati
 • Razvijati demokratsku, netraumatizirajuću, podupiruću školsku klimu
 • Intenzivirati programe profesionalnog informiranja i savjetovanja
 • Poboljšavati kvalitet obrazovanja nastavnika i njihov status
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com