I ove godine uz anga?man u?enika i profesora manifestacija je bila veoma uspje?na. Manifestacija je po?ela defileom u?enika i ?lanova KUD-a Merak u tradicionalnoj no?nji ulicama Sapne. Manifestaciju su otvorili  federalni ministar obrazovanja  Damir Ma?i?, pretstavnica Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona Mersija Jahi? i na?elnik Op?ine Sapna Ismet Omerovi?. Nakon Kulturno umjetni?kog programa odr?an je okrugli sto u prostorijama ?kole na temu Dan jabuke i pekmeza u Sapni, na kome su uzeli u?e??e mnogobrojni gosti,  federalni ministar obrazovanja Damir Ma?i?, pomo?nica ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Mersija Jahi?, direktor PPZ-a TK Adem ?ehidi?, savjetnik u PPZ-u Hariz Agi?, ministar za raseljena lica i izbjeglice Sead Hasi?, poslanici u Domu naroda Federacije BiH Hajrudin Be?irevi?, Mehdin Selimovi? i Ramiz Zahirovi?, na?elnik Ismet Omerovi? i poslanik u Skup?tini TK Senad Ali?. Tokom dana bili su izlo?eni uzorci doma?e jabuke i  proizvodi od jabuke i  pekmeza.

206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com