9. maja 2013. godine JU MS? Sapna proslavila je svoju desetogodi?njicu samostalnog rada. Tom prilikom uprili?ene su razne aktivnosti u ?koli.Od osam sati ispred ?kole i u ?koli odr?avale su se sportske aktivnosti: fudbal, odbojka, ko?arka, stoni tenis, turniru ?ahu... Organizovana je i priredba koju su pripremili u?enici i profesori ove ustanove, a ?lanovi raznih sekcija. Uz prisustvo mnogobrojnih gostiju dodjeljene su zahvalnice i priznanja radnicima ?kole i drugim institucijama i pojedincima koji su dali svoj doprinos u razvoju na?e ?kole. Nadamo se da ?e i dalje ?kola biti uspje?na na svim poljima. 

?kolo, sretan ti ro?endan!

206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com