9. maj je dan zna?ajan iz vi?e razloga. To je Dan pobjede nad fa?izmom, Dan Evrope a nama je zna?ajan jer je Dan Mje?ovite srednje ?kole Sapna. Svake se godine taj dan obilje?ava prigodnim programom. Ove je godine uprili?en ?itav niz aktivnosti. Prvo je u utorak, 6. oktobra odigrana revijalna utakmica izme?u dviju ekipa profesora na?e ?kole, a onda je u ?etrtak odigran i turnir u malom fudbalu uz u?e??e 3 ekipe. Pored na?e igrali su i policajci ali i u?itelji i nastavnici.

U petak je odigrana utakmica finala ?kolskog prvenstva u kojoj su pobjedu ubillje?ili u?enici IV3 razreda, glatko poraziv?i ekipu II6. Osim te, odigrana je i revijalna utakmica profesora na?e i ?kole iz Kalesije u kojoj su pobjedu ostvarili na?i profesori rezultatom 5:2, a onda je odigrana i tradicionalna utakmica ekipe uenika na?e ?kole i ?kole iz Teo?aka.

Odr?an je, nakon toga, i kulturno-zabavni program sa zanimljivim repertoarom muzi?ke, foklorne i dramske sekcije.

206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com