26. septmbra je u našoj školi organizovan 8. po redu manifestacija Dan jabuke i pekmeza. Organiazacioni odbor ovogodišnje manifestacije je odlučio, a Nastavničko vijeće potvrdilo, da  ove godine učenii budu u centru pažnje, da budu više uključeni u sve segmente manifestacije i da taj dan bude iskorišten kako bi se učenicima u što većoj mjeri prenijela navika korištenja domaćih proizvoda i voća. 

Manifestacija je otvorena u 10 sati te je potom održan kraći program članova muzičke i recitatorske sekcije. Nakon otvaranja, gosti su mogli posjetiti štandove i probati domaće proizvode od jabuka.

Sva odjeljenja škole su imala svoj štand, u svojoj učionici, na koja su postavili jabuke raznih sorti, proizvode od jabuka i jela od jabuka te ih dekorirali ugavnom na tradicionalan način. Neka su odjeljenja u okviru prezentacije koristila pripremljene PPT prezentacije, koristeći se audio-vizeulnim sredstvima a sve je to ocijenila Komisija za ocjenjivanje koja je za najuspješniji štand proglasila štand 4. razreda ekonomske škole. Njima je pripao i kupon na iznos od 100 KM koji je obezbijedila BBI banka. Oni su taj iznos odlučili utrošiti tako što su pripremili dva paketa kučnih potrepština i hrane za dvije ugrožene porodice sa prostora općine.

206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com