Obavje?tavamo vanredne polaznike da ?e se ispiti za junski ispitni rok polagati u terminu od 04.6.2012 do 15.6.2012 godine. Svi vanredni polaznici su obavezni izvr?iti prijavu ispita za polaganje, kao i uplatu preostalog iznosa sredstva.

206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com