Obavje?tavamo sve zainteresirane da je po?eo upis vanrednih polaznika, za ?kolsku 2012/13.godinu.

Upis se vr?i svakim radnim danom u periodu od 9 - 15 sati i traje do popune mjesta.

Upis se vr?i u sljede?a zvanja i zanimanja:

  • - Ma?inski tehni?ar- op?i smjer
  • - Ma?imski tehni?ar za kompjutersko projektovanje
  • - Poljoprivredni tehni?ar
  • - Poslovno-pravni tehni?ar
  • - Instalater centralnog grijanja
  • - Plinski i vodo - instalater
  • - Zavariva?
  • - Kerami?ar
  • - Trgovac
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com