?

Pozivamo sve vanredne polaznike koji nisu izvrsili prijavu ispita za aprilski ispitni rok da to urade najkasnije do petka 6.04.2012 godine kako bi mogli pristupiti polaganju istih, u suprotnom ne?e biti u prilici pristupitu polaganju ispita u aprilskom ispitnom roku.

?

206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com