U priloženim dokumentima nalaze se rang liste kandidata za prijem u radni odnos na svih 18 pozicija raspisanih konkursom od 1. 8. 2017. godine. 

Dokmunet je u PDF formatu. Dokument sadrži liste kandidata nakon bodovanja a prije intervjua.

 

 

Ispravka za pozicije Biologija i Hemija

206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com