U priloženim dokumentima nalaze se rang liste kandidata za prijem u radni odnos na sve pozicije raspisane konkursom. 

Dokmunet je u ZIP formatu. Dokument sadrži Konačne rang liste kandidata.

 KONAČNE RANG LISTE

 




206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com