U priloženim dokumentima nalaze se rang liste kandidata za prijem u radni odnos na sve pozicije raspisane konkursom. 

Dokmunet je u ZIP formatu. Dokument sadrži Konačne rang liste kandidata.

 KONAČNE RANG LISTE