U povodu Dana prosvjetnih radnika u Banovi?ima su odigrani tradicionalni tre?i po redu sporstki susreti p rosvjetnih radnika TK. Predstavnici Sapne osvojili su dva prva mjesta.

 

Fudbalska ekipa, koju su ?inili uposlenici Osnovne ?kole Sapna i Mje?ovite srednje ?kole Sapna, do?la je do trofeja sa tri pobjede.


Osim u fudbalu Sapnjaci su u?estvovali u potezanju konopca te su slavili sa po 2:0 nad timovima Banovi?a i Gra?anice.

206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com