Školska zgrada je rađena 1998.godine, sa nekvalitetnim materijalom za građenje, što se već odražavalo na cijelu zgradu pa tako i na fasadu škole. Škola nije bila obložena toplotnom izolacijom te se u zimskom periodu veliki dio toplote gubio.

Bilo je izuzetno potrebno obezbjediti toplifikaciju zgrade što bi doprinijelo boljim uslovima za rad učenika i zaposlenika škole, a i spriječilo daljnje propadanje školske zgrade, te odvajanje postojeće fasade i ugrožavanje učenika i zaposlenika pri kretanju oko objekta.

Menadžment škole je prethodnih godina radio na izmjeni stolarije u jednom dijelu škole a pored ovih poslov izuzetno je potrebno izmijeniti krov koji je također u veoma lošem stanju.

Ciljevi projekta bi se mogli prikazati kroz nekoliko teza:
- Smanjenje materijalnih troškova na godišnjem nivou za zagrijavanje prostorija škole;
- Smanjenje zagađenosti zraka, (umanjeno ispuštanje gasova od 30% do 50% iz dimnjačkog kanala školske kotlovnice);
- Doprinos očuvanju ekološki zdrave sredine
- Bolji uslovi za rad učenika i nastavnog osoblja;
- Bezbjednije kretanje učenika i zaposlenika škole;
- Poboljšanje materijalnih pretpostavki za odgojno-obrazovni rad;
- Očuvanje stanja stabilnosti objekta i produžetak vijeka trajanja istog.

Sredstva za realizaciju projekta je obezbijedila Vlada tuzlanskog kantona.
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com