Učenici odjeljenja srednje stručne škole, smjer instalater centralnog grijanja, su uspješno realizirali projekat izrade klupa za potrebe građana MZ Kobilići.

Aktivnost je pokrenuo prof. Smajlović Mensur koji je ispred MZ Kobilići obezbijedio potreban materijal a profesori Poljaković i Redžepović su vodili učenike kroz pripremu i realizaciju projekta. Izrađene su tri klupe a profesori ističu da im se svako onaj ko iskaže potrebu za ovakvim i sličnim proizvodima može obratiti sa prijedlogom projekta jer na ovaj način je korist višestruka - osim korisnog proizvoda naručiocu, iskustvo može biti samo dodatna dobit učenicima koji tako rade na konkretnim zadacima.
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com