Biblioteka

Školska biblioteka je zasebna prostorija opremljena odgovarajućim sredstvima i pomagalima – ormari, police, sto sa stolicama, računarom i printerom. U njoj se nesmetano obavlja bibliotečko djelatnost, a moguće je i njeno korištenje kao čitaonice i  za vannastavne aktivnosti. 
Školska biblioteka trenutno posjeduje preko 2500  primjeraka aktivnih i evidentiranih knjiga, od čega je oko 820 primjeraka školska lektira usklađena sa nastavnim planom i programom školske lektire, a ostali primjerci su stručna literatura. Veliki problem predstavlja to što biblioteka posjeduje mali broj primjeraka pojedinih lektirnih naslova. Najveći broj nekog naslova je petnaest primjeraka, a najmanji jedan.
U školskoj biblioteci nalazi se još znatan broj knjiga, koje su dobijene kao poklon prilikom gašenja biblioteke nekadašnjeg Drugog korpusa ARBiH, ali te knjige nisu evidentirane, ali se znatan dio njih koristi kao literatura koju i učenici i kolege čitaju u slobodno vrijeme.


Škola ima bibliotekara zaposlenog na pola radnog vremena, te će rad biblioteke biti organiziran na sljedeći način:
  • ponedjeljak od 10:00 do 16:00,
  • utorak od  8:00 do 16:00 i
  • srijeda od 10:00 do 14:00.
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com