Za učenike naše škole postoji organizirani prevoz


Vozni red autobusa prea pojedinim naseljima općine pogledajte u tabovima ispod, klikom na pojedine relacije. Vozni red

I smjena:
06:00 Međeđa > 06:05 Grabovice > 06:20 Sapna
13:00 Sapna > 13:15 Grabovice > 13:20 Međeđa

II smjena:
12:00 Međeđa > 12:05 Grabovice > 12:20 Sapna
19:00 Sapna > 19:15 Grabovice > 19:20 Međeđa

I smjena:
06:30 Zaseok > 06:45 Nezuk > 06:55 Sapna
13:00 Sapna > 13:15 Nezuk > 13:35 Zaseok

II smjena:
12:00 Zaseok > 12:20 Nezuk > 12:40 Sapna
19:00 Sapna > 19:10 Nezuk > 19:25 Zaseok

I smjena:
06:40 Goduš > 06:55 Sapna
12:35 Sapna > 12:50 Goduš

II smjena:
12:45 Goduš > 13:00 Sapna
19:00 Sapna > 19:15 Goduš

I smjena:
06:05 Klisa > 06:15 Lupe > 06:30 Šetići > 06:45 Sapna
13:00 Sapna > 13:10 Šetići > 13:25 Lupe > 13:40 Klisa

II smjena:
12:05 Šetići > 12:15 Lupe > 12:30 Klisa > 12:45 Sapna
19:00 Sapna > 19:10 Šetići > 19:25 Lupe > 19:40 Klisa

I smjena:
06:00 Krstac > 06:15 Han > 06:25 Sapna
13:30 Sapna > 13:40 Han > 13:55 Krstac

II smjena:
11:35 Krstac > 11:50 Han > 12:05 Žuje/Šarci > 12:15 Sapna
19:00 Sapna > 19:10 Han > 19:25 Selimovići


206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com