Sekcije

Zaduženje nastavnika

Recitacija, recital sekcija

Munir Kahrimanović

Vahdeta Kahrimanović

Novinarska sekcija (radio emisije)

Nisveta Klinčević

Muzička sekcija

Ahmed Helać

Alida Huskić

Folklorna sekcija

Nermina Smajlović

Dramska sekcija

Jasminka Hadžić

Mirza Živčić

Školsk list 'Sehara'

Mirzet Bećirović

Film i fotografija

Enver Aščić

Likovna sekcija

Almir Mešić

Ritmička sekcija

Nešad Huremović

Uređenje zidnih novina

Ibrema Omerović 

Literarna sekcija

Mirzet Bećirović

Uređenje eksterijera škole

Adil Alić

Senaid Alić

Uređenje enterijera škole

Aldijana Alić-Omerović

Ekološka sekcija

Salko Hamidović

Elvir Memić

Sekcija inovatora

Smajo Hasanović

Fadil Poljaković

Crveni križ

Nijaz Omerović

Civitas

Mensur Smajlović

Ilijaz Gušić

Debatna sekcija

Remzija Bašić

Mirsada Sprečić

Informatička sekcija

Zekerijah Smajlović

Nermin Halilović

Sekcija „Maketara“

Avdija Mešanović

Fudbal, košarka

Amer Redžić

Nešad Huremović

Odbojka, atletika

Mirnes Kahrimanović

Dženuma Smajlović

Klub matematičara

Muhamed Omerović

AUTOCAD i 3D modeliranje

Salko Redžepović

Fadil Poljaković

206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com