Mr. Admir Selimović rođen 19. 2.1963. godine u Vitinici općina Sapna, nastanjen u Sapni. Osnovnu školu završio u Sapni, a srednju elektrotehničku u Karakaju općina Zvornik. Nakon završene srednje škole nastavlja studije na Univerzitetu u Novom Sadu, odjeljenje Subotica, gdje stiče zvanje elektro-inžinjer.

Godine 2006. upisao nastavnički fakultet u Banja Luci koji uspješno završava i stiče akademsko zvanje diplomirani profesor informatike. u periodu od 2006. do 2007. godine je angažovan kao spoljni saradnik u JU MSŠ Sapna, kao i demonstrator na Univerzitetu u Travniku na predmetu informatika. U tom periodu pohađa četvrtu godinu studija i stiče zvanje profesor matematike i informatike. 
Upisuje postiplomski studij i 28. 2.2012. godine stiče zvanje magistra menadžmenta u edukaciji.

Trenutno obnaša funkciju direktora u našoj školi u svom drugom mandatu.Kontakt podaci:

Telefon: 035 597 067
Mobitel: 061 734 755

206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com