O školi

JU Mješovita srednja škola Sapna je osnovana 16. 8. 2003. godine na osnovu Zakona o osnivanju JU MSŠ SAPNA koji je donijela skupština Tuzlanskog kantona ( Službene novine TK br. 7/03). Škola je registrovana u kantonalnom sudu u Tuzli 4. 9. 2003. godine pod rednim brojem U/I-1211/03. JU MSŠ Sapna je upisana u Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 32 na strani 32. Škola broji 316 redovnih učenika raspoređenih u 17 odjeljenja. Planira se upis oko 50 vanrednih polaznika. Škola će obrazovati vanredne polaznike u okviru zvanja i zanimanja za koje je i registrovana.


Svojom djelatnošću i programskom strukturom, srednja škola se formira kao racionalna cjelina koja, i sa pedagoškog i sa ekonomskog stanovišta, može dugoročno ispunjavati zahtjeve za valjanim odgojem i obrazovanjem učenika. Formirana kao pedagoška i ekonomska cjelina, srednja škola nesmetano ostvaruje raznovrsne oblike povezanosti sa privrednim i drugim subjektima kao i sa ustanovama obrazovanja.

Obrazovanje
Zvanja i zanimanja

MSŠ Sapna je (Na osnovu upisa škole u Registar srednjih škola) verifikovana za obrazovanje učenika za slijedeća zvanja i zanimanja:
  • Mašinska tehnička škola (stručno zvanje: Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje).
  • Poljoprivredna tehnička škola (stručno zvanje: Poljoprivredni tehničar općeg smjera)
  • Ekonomska škola (stručno zvanje: ekonomski tehničar, finansijsko-računovodstveni smjer)
  • Mašinska stručna škola (zanimanja:, Instalater centralnog grijanja i plinski i vodoinstalater)
  • Građevinska stručna škola ( zanimanje keramičar)i
  • Opća gimnazija.

Vizija

Sigurna, uspješna i prepoznatljiva na lokalnom, ali i širem nivou po svom radu i rezultatima na opće zadovoljstvo svih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu.

Misija

Kao jedan od važnih zadataka odgojno-obrazovnog rada u školi bit će spoznaja kvaliteta nastave, kako od strane nastavnika tako i učenika, jer će nas dovesti do stvaranja kvalitetnije škole, što će motivirati učenike na bolji rad, a nastavnicima osvjetliti put uspješnog učiteljovanja.

Saznajte više
206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com