Znanje se množi dijeljenjem.

Škola zapošljava 50 radnika od čega su 43 profesora teoretske i praktične nastave

Nenastavno osoblje

Funkcioniranje institucije ovisi o njima 


Admir Selimović, mr.
Direktor 


Aida Selimović, mr.iur 
Sekretar 


Mirnes Gušić 
Pedagog 


Senaid Alić 
Računovodstvo 


Kolektivna fotografija - 2016. godina Prezime i ime nastavnika

Munir Kahrimanović

Mirzet Bećirović

Nisfeta Klinčević

Alida Huskić

Mirza Živčić

Vahdeta Kahrimanović

Mensur Smajlović

Ilijaz Gušić

Remzija Bašić

Mirsada Sprečić

Jusuf Omerović

Nijaz Omerović

Dženita Alić

Amer Redžić

Nešad Huremović

Dženuma Smajlović

Mirnes Kahrimanović

Almir Mešić

Mirza Moranjkić

Jasminka Hadžić

Salko Hamidović

Elvir Memić

Muhamed Omerović

Irma Mujagić

Edis Đedović

Zekerijah Smajlović

Smajo Hasanović

Fadil Poljaković

Senahid Muratović

Enver Aščić

Sinan Džafić

Salko Redžepović

Adil Alić

Velid Bešić

Hasan Sinanović

Ahmed Helać

Ibrema Omerović

Aldijana Alić-Omerović

Nermin Halilović

Senaid Alić

Amar Vikalo

Avdija Mešanović

Nermina Smajlović

Hvala i koleginicama i kolegama koji nisu više dio ovog kolektiva!


Tokom godina postojanja u našoj školi su radile desetine i desetine rpfesorica i profesora koji su, svako na svoj način, ostavili trag na njen razvoj. Neki od njih su otišli u penziju a neki su ovdje radili kao pripravnici i često po tek nekoliko mjeseci. 206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com