Da bi se izbjegli bespotrebni troškovi i olakšala nabavka udžbenika Ministarstvo obrazovanja i nauke FBIH objavilo je spisak udžbenika odobrenih za školsku 2016/17. godinu.
U spisak su uvršteni radni udžbenici, udžbenici, priručnici, radni listovi i zbirke zadataka za gimnaziju i srednju tehničku i stručnu školu.

U tekućoj školskoj 2016/17. godini se koriste isti udžbenici koji su korišteni u prošloj školskoj godini. U dokumentima koji se nalaze u prilogu ovog teksta, nalaze se spiskovi odobrenih udžbenika.


Spisak udžbenika, gimnazija - PDF

Spisak udžbenika, tehničke i stručne škole - PDF

206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com