Zvanja i zanimanja


Škola trenutno obrazuje učnike za šest različitih zvanja i zanimanja, trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja. U prošlosti je obrazovala i za neka druga zanimanja i zvanja poput trgovaca ili poslovno-pravnih tehničara.


Mašinski tehničar

Naša škola obrazuje učenike u zvanje mašinskog tehničara za kompjutersko projektovanje što uključuje i odvijanje nastave u kabinetima opremljenim specifičnim hardverom i sofverom. 

Ekonomski tehničar

Zvanje koje stiču učenici koji završe našu ekonomsku školu je ekonomski tehničar financijsko-računovodstvenog smjera i upisuju je uglavnom odlični učenici koji nastavljaju školovanje na fakultetu.

Poljoprivredni tehničar

Poljoprivredna škola upisuje učenike od samog osnivanja škole a za izvođenje praktične i ferijalne nastave škola ima na raspolaganju dvije parcele sa zadovoljenim potrebama struke.

Keramičar

Građevinska škola obrazuje učenike za zanimanje keramičar-teracer. Na različitim takmičenjima učenici ove škole iz godine u godinu zauzimaju vodeća mjesta.

Gimnazija

Unazad nekoliko godina školi je omogućeno da upisuje zainteresirane učenike u ovu vrstu srednje škole. Intezivirani nastavni plan nudi i više znanja.

Instalater centralnog grijanja

Izuzetno popularno zanimanje u našoj školi je i instalater centralnog grijanja i plinski i vodo instalater. Većinu nastavnih sati učenici provode u praktičnom radu.

206. viteške brigade bb
75411 Sapna
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387 35 597 067
mss.sapna@yahoo.com